Naším hlavním cílem je inspirovat ke světu, kde jsou lidé ohleduplní ke zvířatům i planetě, kde zvířata nemusí umírat kvůli lidem. Zvířata považujeme za individuální a zajímavé osobnosti. Zvířata jsou pro nás hlavním důvodem k tomu, proč se sami stravujeme bez živočišných potravin – a to i ve vrcholovém sportu.

Ano, je to možné. Dnes víc, jak kdy dříve máme možnost vybírat z široké nabídky alternativ k masu, mléku, vejcím, a studie ukazují stále častěji i zdravotní prospěšnost takové volby.

I ty můžeš žít zdravě, cítit se fit, a přitom se připojit ke světu bez naprosto zbytečného utrpení zvířat.

A můžeš při tom úplně v pohodě i sportovat, stejně jako my. Jsme praktickým příkladem, že na rostlinné stravě nejen že nebudeš strádat, ale dokonce můžeš vyhrávat světové tituly 🙂

Přejeme si, abychom tě inspirovali. Myslet na ty, kteří potřebují naši pomoc, na ty, kteří se nemohou bránit a jsou slabší, patří v našem pojetí světa k opravdové síle bojovníka a bojovnice.

We are here to inspire you to respect to animals, planet and people. We consider animals as unique and interesting beings, not food. And animals are also the mail reason why we went vegan – also in proffessional sport.

Yes, it’s possible and easy. Nowadays, we have the widest choice of  plant-based food ever. Moreover, recent studies show more and more health benefits of veganism.

Also you can live healthy and without unnecessary harming of others.

And you can also practice all sports you like to, so as we do. Let us inspire you by being the most practical examples for that also you can feel great and even win titles 🙂

Respect to weaker, and those who need our help, is part of the real strength in our minds. We fight for animals.